Nieuwe belastingmaatregelen vanwege Corona

Het kabinet heeft zes nieuwe belastingmaatregelen aangekondigd ter ondersteuning van ondernemers in de Coronatijd.

1: Verlaging van het gebruikelijk loon bij omzetdaling
Ondernemers met een aanmerkelijk belang in een vennootschap moeten normaliter loonheffingen betalen over een salaris dat passend is bij de door hen verrichte arbeid. Door de Coronacrisis mogen ondernemers tijdelijk van een lager loon uitgaan, in verhouding met de omzetdaling van het bedrijf.

2: Versoepeling urencriterium
Voor de zelfstandigenaftrek geldt normaliter een minimum van 1225 aan de onderneming bestede uren per jaar. In verband met Corona, gaat de Belatingdienst er vanuit dat tussen 1 mart 2020 en 31 mei 2020 tenminste 24 uur per week aan de onderneming is besteed, ook als dit niet daadwerkelijk het geval is.

3: Werkkostenregeling
De vrije ruimte die werkgevers hebben wordt eenmalig verhoogd van 1,7 procent naar 3 procent voor de eerste 400.000 euro van de loonsom per werkgever.

4: Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting
Bedrijven die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting kunnen de verliezen die zij in 2020 verwachten te lijden, alvast opvoeren bij het bepalen van de winst van 2019.

5: Uitstel wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap
Wordt een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023.

6: Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen
In het geval van een betaalpauze in 2020 voor hypotheken waarvoor een fiscale aflossingsverplichting geldt, hoeft de aflossingsachterstand niet uiterlijk 31 december 2021 te worden betaald, maar mag worden uitgesmeerd over de resterende looptijd van maximaal 360 maanden, en er kan ook voor gekozen worden om de resterende lening te splitsen.

(bron: Nextens)

Alle Tips & Actueel artikelen
Uitgelichte diensten
Belastingaangifte inkomstenbelasting

Particulieren: Compleet vanaf € 39,-

ZZP Plan

Dankzij onze specifieke kennis en ervaring met ZZP-ers hebben wij het ZZP boekhoudplan ontwikkeld.

Starters

Voor startende ondernemers hebben wij diverse administratieve pakketten.

Neem contact met ons op voor een kennismakingsgesprek. Vrijblijvend en zonder kosten.

Contact opnemen
Je contactpersoon bij Accountability
Jack de Wit