Verhuurde woning in box III: marktwaarde

Bent u in privé eigenaar van verhuurde woningen in box 3? De wet verplicht u om die woningen te waarderen op de WOZ-waarde, en bij permanent verhuurde woningen kunt u die WOZ-waarde verminderen met de leegwaarderatio. De belastingrechter heeft deze waarderingsgrondslag recent verworpen voor een verhuurde woning waarvan de WOZ waarde gecorrigeerd met de leegwaarderatio uitkwam op € 373.800,-, terwijl de Belastingdienst de marktwaarde had getaxeerd op slechts € 274.000,-. In die procedure ging het om een woning die al lange tijd werd verhuurd, waar de huurster recht had op huurbescherming van vóór de huurliberalisering. De rechter vond dat waardeverschil zo buitensporig groot dat hij de wettelijke waarderingsmethodiek verwierp: de woning kon gewaardeerd worden op de (veel lagere) marktwaarde. Ga na of u met deze uitspraak uw verhuurde vastgoed in box 3 niet veel lager kunt waarderen.
(Bron: Belastingbelangen)

Alle Tips & Actueel artikelen
Uitgelichte diensten
Belastingaangifte inkomstenbelasting

Particulieren: Compleet vanaf € 39,-

ZZP Plan

Dankzij onze specifieke kennis en ervaring met ZZP-ers hebben wij het ZZP boekhoudplan ontwikkeld.

Starters

Voor startende ondernemers hebben wij diverse administratieve pakketten.

Neem contact met ons op voor een kennismakingsgesprek. Vrijblijvend en zonder kosten.

Contact opnemen
Je contactpersoon bij Accountability
Jack de Wit